ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG AN TỈNH KHĂM MUỘN, TỈNH BÔ LY KHĂM XAY VÀ XIÊNG KHOẢN ĐẾN THĂM QUAN CẢNG VŨNG ÁNG

      Sáng ngày 29/7/2022, Đoàn công tác của Công an Tỉnh Khăm Muộn do ông Chanxaynan Thavong – phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay do đồng chí Thượng tá Khamphan Bunmyxay phó Giám đốc Công an Tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn Công an tỉnh Xiêng Khoản, do đồng chí Thượng tá KhamXaiin Khamphon  phó Giám đốc Công an tỉnh làm trường đoàn; cùng các thành viên đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty CP cảng quốc tế Lào -Việt tại cảng Vũng Áng.

Đoàn cán bộ Công an của 3 Tỉnh tham quan Cảng Vũng Áng

      Dẫn đoàn tham quan tại cảng Vũng Áng, ông Nguyễn Duy Linh – Phó giám đốc đại diện cho Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào – Việt đã giới thiệu, thông tin về quy mô, tình hình hoạt động của cảng và các bến cảng liên quan; sản lượng hàng quá cảnh từ Lào qua cảng biển này…

 Ông Nguyễn Duy Linh – Phó Giám đốc VLP giới thiệu quy hoạch tổng thể, tình hình hoạt động của Cảng Vũng Áng.

Leave Comments

02393 868709
02393868709