Vui lòng xem chi tiết biểu giá của Công ty CP Cảng Quốc Tế Lào - Việt# năm 2020 bằng cách click chuột vào một trong những file dưới đây:
 
STT Nội dung
1 Biểu giá dịch vụ cảng biển Cảng Vũng Áng - Xuân Hải 2020 
2 Quyết định điều chỉnh giá dịch vụ Cảng biển trong thời gian phòng chống dịch COVID19 
3