Cung ứng, đại lý và môi giới thuê tàu biển

12/05/2020 18:55

* Đại lý hàng hải:

- Đại lý cho các tàu/ hãng tàu trong và ngoài nước tại Cảng Vũng Áng, Xuân Hải, Cửa Lò, Hòn La …;

- Thuê tàu, cho thuê và môi giới hàng hóa, hàng hải trong và ngoài nước;

- Cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm;

- Các dịch vụ khác được chủ hàng, chủ tàu ủy thác.

 

* Dịch vụ hàng hóa:

- Giao nhận, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa;

- Lưu kho bãi;

- Khai báo hải quan;

- Dịch vụ logistics “Port to door”…

 

* Dịch vụ kỹ thuật:

- Sửa chữa cơ khí;

- Gia công chế tạo.