Dịch vụ lai dắt, cứu hộ

12/05/2020 18:53

 Công ty CP cảng quốc tế Lào-Việt nhận cung cấp dịch vụ lai dắt tại các khu vực:

1. Khu vực Cảng Vũng Áng;

2. Khu vực Cảng nhiệt điện;

3. Khu vực Cảng Sơn dương.

 

Email liên hệ: dichvuthuongmai@vungangport.com