ĐOÀN CÁN BỘ MẶT TRẬN LÀO XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TỈNH KHĂM MUỘN ĐẾN THĂM QUAN CẢNG VŨNG ÁNG

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 21/9, đoàn công tác “Mặt Trận Lào Xây Dựng Đất Nước” của Tỉnh Khăm Muộn – nước CHDCND Lào đã đến tham quan Cảng Vũng Áng.

Đoàn cán bộ “Mặt trận Lào xây dựng đất nước”  chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Vũng Áng

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Trinh Cường – Phó Giám đốc đã giới thiệu với đoàn những nét chính về Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sản lượng hàng quá cảnh từ Lào qua cảng Vũng Áng; định hướng phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

 Ông Nguyễn Trinh Cường – Phó Giám đốc VLP giới thiệu quy hoạch tổng thể, tình hình hoạt động của Cảng Vũng Áng.

Leave Comments

02393 868709
02393868709