HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD, CÔNG ĐOÀN NĂM 2021,ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

09/12/2021 18:18

Thực hiện Chỉ thị số 236-CT/ĐU ngày 10/11/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh về việc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chiềungày 9/12 tại Hội trường Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt  đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, Công đoàn năm 2021; Tổng kết phong trào thi đua " 90 ngày đêm - Vượt khó , về địch" : Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong HĐQT; Ban giám đốc Tổng công ty; Ban Giám đốc Công ty, BCH Công đoàn; Lãnh đạo các Phòng, Ban và cùng các đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác CĐ và phong trào CNVLĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “90 ngày đêm”; BC Hội nghị người lao động năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Linh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Linh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Linh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Lê Văn Bạo - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua “90 ngày đêm”; BC Hội nghị người lao động năm 2022.

Năm 2021 là năm khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung và Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy vậy, với nỗ lực và sự đồng thuận của toàn thể CNCNV công ty đã đạt các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của Tổng công ty và HĐQT giao.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo và thông qua các văn kiện: Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các xí nghiệp, phòng, đội; tổng hợp các kiến nghị của người lao động; báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; báo cáo các chỉ tiêu về tài chính năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Sau khi nghe các báo cáo, đại diện các Phòng, Ban và Người lao động đã sôi nổi  tham luận, kiến nghị các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022. Lãnh đạo đơn vị cũng đã tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiên cứu sửa đổi, bổ sung…

Ông Lê Viết Thảo - Bí thư Đảng ủy, Tông giám đốc Tổng Công ty KS và TM Hà Tĩnh đã phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Kết thúc hội nghị, ông Lê Viết Thảo - Bí thư Đảng ủy, Tông giám đốc Tổng Công ty KS và TM Hà Tĩnh đã phát biểu ý kiến và ghi nhận những đóng góp của toàn thể CBCNV Công ty trong năm qua và chỉ đạo Công ty cố gắng triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2022. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo công ty thay mặt Công Đoàn đã trao tặng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021. Bên cạnh đó, Công Đoàn cũng đã tổ chức trao quà và ghi nhận thành tích cho các cá nhân tập thể có thành tích tốt trong năm 2021.