BẢN DEMO

 

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN TÀU VÀO XẾP DỠ HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

TẠI CẦU CẢNG VŨNG ÁNG CỦA CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO - VIỆT

  

I. MỤC ĐÍCH:

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng (chủ hàng/đại lý/chủ tàu) khi đưa tàu về cảng Vũng Áng làm hàng.

 

II. NỘI DUNG:

Trước khi có tàu đến Cảng Vũng Áng, Chủ hàng, Đại lý, Chủ tàu liên hệ:

- Phòng Kinh tế - Thương vụ để làm thủ tục ký hợp đồng, đăng ký cầu bến, giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa;

- Phòng Dịch vụ - Thương mại để làm thủ tục về dịch vụ lai dắt, phí sử dụng cầu bến, buộc cởi dây và các dịch vụ khác;

- Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng để giải quyết các vấn đề liên quan đến xếp dỡ hàng hóa.

 

1. Phòng Kinh tế - Thương vụ

- Trước khi tàu đến cảng, Chủ hàng, Chủ tàu, Đại lý liên hệ với Phòng Kinh tế - Thương vụ để ký Hợp đồng xếp/dỡ, Hợp đồng cung cấp dịch vụ và các nội dung theo quy định tại hợp đồng, đăng ký lịch tàu đến cảng,

Liên hệ: kinhtethuongvu@vungangport.com điện thoại 0913578012 (Mr. Bắc).

- Gửi các thông tin liên quan đến hàng hóa: Cargo manifest (hàng xuất/nhập), Cargo list (hàng xuất/nhập), Cargo plan (sơ đồ xếp hàng) và các loại giấy tờ liên quan khác qua fax, email cho Phòng Kinh tế - Thương vụ,

Liên hệ: kinhtethuongvu@vungangport.com điện thoại 0973896698 (Ms. Hoài).

- Gửi thông báo tàu đến và các thông tin liên quan đến tàu: Tên tàu, các thông số kỷ thuật tàu, hàng hóa, chủ hàng, ngày dự kiến tàu đến cảng ngay khi có thông tin;

- Trước 15 giờ hàng ngày, Đại lý, Chủ tàu liên hệ Bộ phận điều độ khai thác để biết kế hoạch điều động tàu cập cảng: Vị trí, thời gian tàu cập cầu, thời gian làm hàng và các thông tin khác,

Liện hệ: dieudovungang@vungport.com  điện thoại 0393497246 (Mr. Sơn).

 

2. Phòng Dịch vụ - Thương mại:

- Liên hệ Phòng Dịch vụ - Thương mại để tính và đóng tiền tạm ứng phí lai dắt, phí cầu bến, buộc cởi dây và các dịch vụ khác…trước khi tàu cập cầu (đối với tàu chưa ký hợp đồng và bảo đảm thanh toán với cảng). Tiền tạm ứng có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt nộp cho Phòng Dịch vụ - Thương mại.  

- Chậm nhất 3 giờ đồng hồ trước khi tàu dự kiến hoàn tất làm hàng, Đại lý/tàu liên hệ với Hoa tiêu để xin giờ tàu rời cầu và thông báo cho bộ phận Điều độ khai thác, bộ phận Cảng phí sẽ căn cứ vào đó để xuất hóa đơn. Đại lý/tàu đối chiếu số tiền tạm ứng để thanh toán bổ sung hoặc nhận lại tiền tạm ứng còn dư, việc thanh toán phải hoàn tất trước khi tàu rời bến.

Liện hệ: dichvuthuongmai@vungangport.com điện thoại 0916608004 (Mr. Đức).

 

3. Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng:

- Liên hệ Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng để đăng ký làm hàng, cam kết thực hiện các nội quy, quy định của cảng (theo mẫu);

- Phối hợp với trực Điều độ, Kho hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm hàng (về năng suất làm hàng, kho/bãi, các vấn đề khác liên quan đến quá trình làm hàng),

- Khi kết thúc công tác xếp dỡ, đại diện chủ hàng phối hợp với tàu ký xác nhận các nội dung công việc thực hiện với Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Vũng Áng để làm cơ sở quyết toán, phát hành hóa đơn

Liện hệ: xnxdvungang@vungangport.com điện thoại 0963091916 (Mr. Lượng).

 

Lưu ý:  Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Kinh tế - Thương vụ để được giải quyết./.