NĂNG SUẤT XẾP DỠ HÀNG TẠI CẢNG VŨNG ÁNG       

  TT  

         Loại hàng            

                    Năng suất                 

                Ghi chú                    

1

Gỗ dăm

10.000 - 13.000 tấn/ngày

Sử dụng 2 băng tải

2

Hàng rời

 

04 cẩu tàu hoạt động tốt

-

Quặng sắt

10.000 - 14.000 tấn/ngày

 

-

Đá xây dựng

14.000 - 20.000 tấn/ngày

 

-

Than rời

8.000 - 12.000 tấn/ngày

 

3

Thiết bị

1.500 - 3.000 tấn/ngày

 

4

Hàng bao

 

 

-

Bao 50 kg

800 -1.000 tấn/ngày

 

-

Bao jumbo 1 tấn

4.000 -5.000 tấn/ngày

 

5

Hàng container

15-20 Move/máng cẩu/giờ

 

Lưu ý:

- Thời gian làm hàng trong ngày: 24/24h gồm 04 ca; mỗi ca 06 giờ (Ca 1 từ 0÷6h; Ca 2 từ 6÷12h; Ca 3 từ 12÷18h; Ca 4 từ 18÷24h)

- Năng suất xếp dỡ hàng trên đạt trong điều kiện thời tiết bình thường; các cẩu tàu hoạt động tốt; xe vận chuyển bố trí đầy đủ