CẢNG VŨNG ÁNG

Địa chỉ: Xã Kỳ lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: xnxdvungang@vungangport.com 

Cảng Vũng Áng là cảng biển quốc tế phục vụ vận chuyển hàng hóa cho nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan và các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Tọa độ cảng: 18006’39”1N 106024’09”E

Cảng Vũng Áng bao gồm 03 bến:

          NỘI DUNG          

         BẾN SỐ 1        

        BẾN SỐ 2        

        BẾN SỐ 3         

Chiều dài

185,5 m

270 m

225 m

Chế độ thủy triều

Bán nhật triều

Bán nhật triều

Bán nhật triều

Chênh lệch bình quân

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Đê chắn sóng

370m (đã xây dựng 260m)

Cao độ đỉnh bến

+ 4,5 m

+ 4,5 m

+ 4,5 m

Độ sâu trước bến

- 11 m

- 13 m

-13,3 m

Cỡ tàu tiếp nhận

45.000 DWT

61.671 DWT

45.000 DWT

Cỡ tàu Container

1.500 TEU

2.000 TEU

2.000 TEU

Năng lực thông qua

1.500.000 tấn/năm

2.500.000 tấn/năm

2.500.000 tấn/năm

 

 

 

 

                                 CẢNG XUÂN HẢI

Địa chỉ: Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: xncangxuanhai@vungangport.com 

 

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ                                       

                     

- Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Cách thành phố Vinh 15Km);

Tọa độ cảng:18047'12"N; 105047'00"E.

 

- Độ sâu trước bến

-5 m

- Độ sâu luồng cho phép tàu có mớn nước < 4,2m

 

- Cầu cảng 02 cái với tổng chiều dài 118 m: Cầu số 1 dài 42m, Cầu số 2 dài 63m

 

- Cỡ tàu tiếp nhận < 2.000 DWT

 

2. CƠ SỞ HẠ TẦNG

 

- Kho chứa hàng

1.200 m2

- Bãi chứa hàng

25.000 m2

- Cân điện tử

130 tons

3. THIẾT BỊ XẾP DỠ

 

- Cẩu cảng

30 - 70 tons

- Xe Nâng Hàng

5 -10 tons

- Xe xúc

0,34 -1,8 m3

- Xe xúc đào

0,6 - 1,2 m3 

- Gàu ngoặm

2,2 m3

- Xe vận tải 10 -15 tấn

10- 15 ton

- Dụng cụ làm hàng rời, hàng bao và dụng cụ làm hàng khác

s

4. NĂNG SUẤT XẾP DỠ

 

- Bình quân năng suất xếp dỡ đặt 600 đến 1.200 tấn/ngày