Hà Tĩnh: Quy hoạch 133ha xây dựng trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Vũng Áng

Trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Vũng Áng được quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500 tại Khu kinh tế Vũng Áng có tổng diện tích sử dụng 133,32 ha. Tổng kinh phí dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng là 1.393 tỷ đồng.