CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ - LÀO VIỆT, TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ - LÀO VIỆT TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CĐ CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO - VIẾT: HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐOÀN VIÊN, CNLĐ

CĐ CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO - VIẾT: HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐOÀN VIÊN, CNLĐ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020