THIẾT BỊ                

     SỐ LƯỢNG     

       SỨC NÂNG/TẢI/CÔNG SUẤT       

Cẩu cảng di động bánh lốp

01

100 tấn

                                                                                    

Cẩu chân đế chạy ray

01

45 tấn

                             

Cẩu bánh xích

05

35-120 tấn

 

Xe nâng hàng

10

2-15 tấn

Xe xúc lật, xúc đào

24

0,5 - 1,8 m3

Xe tưới nước

02

9 m3

Xe tải

20

20-30 tấn

Xe hút bụi

01

0,5 m3

Cân điện tử

03

80 - 150 tấn