Cầu Bến

CẢNG VŨNG ÁNG

Địa chỉ: Xã Kỳ lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: xnxdvungang@vungangport.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảng Vũng Áng là cảng biển quốc tế phục vụ vận chuyển hàng hóa cho nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan và các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Tọa độ cảng: 18006’39”1N 106024’09”E

Cảng Vũng Áng bao gồm 03 bến:

          NỘI DUNG                    BẾN SỐ 1                 BẾN SỐ 2                 BẾN SỐ 3         
Chiều dài 185,5 m 270 m 225 m
Chế độ thủy triều Bán nhật triều Bán nhật triều Bán nhật triều
Chênh lệch bình quân 2,0 m 2,0 m 2,0 m
Đê chắn sóng 370m (đã xây dựng 260m)
Cao độ đỉnh bến + 4,5 m + 4,5 m + 4,5 m
Độ sâu trước bến – 11 m – 13 m -13,3 m
Cỡ tàu tiếp nhận 45.000 DWT 61.671 DWT 50.000 DWT
Cỡ tàu Container 1.500 TEU 2.000 TEU 2.000 TEU
Năng lực thông qua 1.500.000 tấn/năm 2.500.000 tấn/năm 2.500.000 tấn/năm

 

CẢNG XUÂN HẢI

Địa chỉ: Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Email: xncangxuanhai@vungangport.com 

 Vị trí địa lý: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Cách thành phố Vinh 15Km);

Tọa độ cảng:18047’12″N; 105047’00″E.

 Độ sâu trước bến: -5m
 Độ sâu luồng cho phép tàu có mớn nước < 4,2m
 Cầu cảng 02 cái với tổng chiều dài 118 m: Cầu số 1 dài 42m, Cầu số 2 dài 63m
 Cỡ tàu tiếp nhận < 2.000 DWT

 

02393 868709
02393868709