Trang Thiết Bị

THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG SỨC NÂNG/TẢI/CÔNG SUẤT
Cẩu cảng di động bánh lốp 1 100 tấn
Cẩu chân đế chạy ray 1 45 tấn
Cẩu bánh xích 5 35 – 120 tấn
Xe nâng hàng 10 2 – 15 tấn
Xe xúc lật, xúc đào 24 0,5 – 1,8 m3
Xe tưới nước 2 9m3
Xe tải 20 20 – 30 tấn
Xe hút bụi 1 0,5 m3
Cân điện tử 3 80 – 150 tấn

 

 

02393 868709
02393868709