• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO – VIỆT

Địa chỉ: KKT Vũng Áng – Xã Kỳ Lợi – Thị xã Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 868709

Email: marketing@vungangport.com

 

  1. Ban Giám Đốc
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn Giám Đốc  
2 Phạm Quốc Lượng Phó Giám Đốc  
3 Nguyễn Trinh Cường Phó Giám Đốc  
4 Khamlane Phounnavong Phó Giám Đốc  
  1. Phòng Nhân Sự – Tiền Lương
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Lê Văn Bạo Trưởng Phòng  
2 Nguyễn Trần Hoàn Phó Phòng  
3 Lê Trường Hải Nhân Viên  
4 Trương Quốc Dũng Nhân Viên  
5 Lê Thị Hằng Nga Nhân Viên  
  1. Phòng Kinh Tế – Thương Vụ
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Anh Bắc Trưởng Phòng  
2 Nguyễn Thị Hoài Nhân Viên  
3 Hoàng Xuân Cẩn Nhân Viên  
4 Nguyễn Đức Cảnh Nhân Viên  
5 Nguyễn Trung Đức Nhân Viên  
6 Quách Thành Trung Nhân Viên  
7 Đặng Hồng Sơn Nhân Viên  
  1. Phòng Tài Chính – Kế Toán
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Lê Văn Thắng Trưởng Phòng  
2 Chu Văn Nhoàn Phó Phòng  
3 Trương Ngọc Diệp Nhân Viên  
4 Nguyễn Ngọc Duyên Nhân Viên  
5 Lê Thị Thanh Thương Nhân Viên  
  1. Phòng Kỷ Thuật – Vật Tư
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Dương Vĩnh Nam Trưởng Phòng  
2 Bùi Việt Hòa Phó Phòng  
3 Trần Văn Giáp Phó Phòng  
4 Hồ Văn Lực Nhân Viên  
5 Nguyễn Anh Sơn Nhân Viên  
6 Trương Hùng Trường Nhân Viên  
7 Nguyễn Thị Quỳnh Nhân Viên  
  1. Phòng An Ninh – An Toàn
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Phan Đức Thắng Trưởng Phòng Ghi chú
2 Phan Viết Quỳnh Phó Phòng  
3 Hồ Phúc Quy ĐT Đội ANTT  
4 Nguyễn Đình Chân Nhân Viên  
5 Nguyễn Hữu Quang Nhân Viên  
6 Trần Hùng Nhân Viên  
7 Phan Thanh Long Nhân Viên  
  1. Phòng Dịch Vụ – Thương Mại
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Trần Thế Đỉnh Trưởng Phòng  
2 Lê Anh Đức Phó Phòng  
3 Nguyễn Văn Quang Nhân Viên  
4 Trần Thị Hằng Nhân Viên  
  1. Xí Nghiệp Xếp Dỡ Cảng Vũng Áng
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Phạm Quốc Lượng Giám Đốc XN  
2 Trần Thái Sơn P. Giám Đốc XN  
3 Lê Khánh Tường P. Giám Đốc XN  
  1. Xí nghiệp Cảng Xuân Hải
TT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Trần Hậu An Giám Đốc XN  

 

02393 868709
02393868709