Quy Định Về Đăng Ký Và Bố Trí Cầu Bến

A. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN TÀU VÀO XẾP DỠ HÀNG HOÁ, CUNG CẤP DỊCH VỤ

TẠI CẦU CẢNG VŨNG ÁNG  CỦA CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO – VIỆT

TT NỘI DUNG QUY ĐỊNH ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

I Mục đích 1) Phát huy tối đa năng lực khai thác hạ tầng cảng biển;

2) Hạn chế tối thiểu thời gian tàu chờ vào cầu;

3) Giảm chí phí trong chuỗi cung ứng hàng hoá;

4) Tăng năng lực cạnh tranh của các bên liên quan;

5) Tạo sự gắn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực đi đôi với quyền lợi nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên liên quan.

Các bên liên quan
II Điều kiện xếp lịch cầu bến 1) Khách hàng (chủ hàng/đại lý/chủ tàu) đã ký hợp đồng xếp dỡ hàng hoá, cung cấp dịch vụ với cảng;

2) Hàng hoá xếp dỡ: đảm bảo đúng quy định về chủng loại được phép tiếp nhận của cảng; không thuộc loại hàng cấm theo quy định; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; đã hoàn thành các thủ tục liên quan đến hàng hóa theo quy định; sẵn sàng đáp ứng năng suất quy định tại hợp đồng;

3) Đã có thông báo tàu đến;

4) Khách hàng đã Đăng ký làm hàng được cảng chấp thuận.

Chủ hàng/đại lý/chủ tàu
 

III

 

Nguyên tắc xếp lịch cầu bến

1) Đối với tàu đăng ký trước đã được cảng chấp thuận:

· Xếp lịch vào cầu: Tàu có hàng hóa đủ điều kiện tại Mục II, đến đúng lịch đăng ký trước đã được cảng chấp thuận, khách hàng gửi thông tin lịch tàu cho cảng để bố trí xếp lịch tàu vào cầu làm hàng, cung cấp dịch vụ.

· Huỷ/từ chối lịch đăng ký trước:

+ Trường hợp tàu đến chậm so với lịch đăng ký đã được chấp thuận hoặc thiếu 1 trong 4 điều kiện tại Mục II thì lịch đăng ký không còn hiệu lực, lúc đó được xem như tàu chưa đăng ký lịch trước.

+ Trường hợp tàu đến chậm 2/5 lần đăng ký liên tục, cảng sẽ từ chối xếp lịch trước cho những chuyến tàu tiếp theo của khách hàng đó.

2) Đối với tàu chưa đăng ký lịch trước (chỉ có Thông báo tàu đến và Xác báo tàu đến cảng theo quy định):

· Tàu đến vùng neo chờ trước sẽ được bố trí vào cập cầu trước.

· Trường hợp tàu đến trước mà còn thiếu 1 trong 4 điều kiện tại Mục II thì cảng sẽ bố trí tàu đến sau kế tiếp đã có đủ điều kiện nêu trên vào cập cầu trước. Sau khi khách hàng hoàn thành 4 điều kiện tại Mục II cảng sẽ xếp lịch và bố trí tàu cập cầu vào thời gian thích hợp.

Trực ban Điều độ khai thác cảng
 

IV

 

Thứ tự ưu tiên cầu bến

Trong trường hợp số lượng tàu vào Cảng trong cùng một thời điểm vượt quá khả năng tiếp nhận thì việc xếp tàu vào cầu trong giai đoạn này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1) Tàu quân sự, tàu khách, tàu động vật sống, tàu khẩn cấp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2) Tàu container.

3) Tàu vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Lào.

4) Tàu của Khách hàng truyền thống thường xuyên đưa hàng qua cảng; Tàu có lịch trình thường xuyên về cảng; Chủ hàng có hợp đồng thuê kho, bãi dài hạn của cảng để chứa hàng.

5) Các trường hợp khác.

 

Trực ban Điều độ khai thác cảng

 

 

B. HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN TÀU VÀO XẾP DỠ HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

TẠI CẦU CẢNG VŨNG ÁNG CỦA CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO – VIỆT

I. MỤC ĐÍCH:

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng (chủ hàng/đại lý/chủ tàu) khi đưa tàu về cảng Vũng Áng làm hàng.

II. NỘI DUNG:

Trước khi có tàu đến Cảng Vũng Áng, Chủ hàng, Đại lý, Chủ tàu liên hệ:

– Phòng Kinh tế – Thương vụ để làm thủ tục ký hợp đồng, đăng ký cầu bến, giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa;

– Phòng Dịch vụ – Thương mại để làm thủ tục về dịch vụ lai dắt, phí sử dụng cầu bến, buộc cởi dây và các dịch vụ khác;

– Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng để giải quyết các vấn đề liên quan đến xếp dỡ hàng hóa.

1. Phòng Kinh tế – Thương vụ

– Trước khi tàu đến cảng, Chủ hàng, Chủ tàu, Đại lý liên hệ với Phòng Kinh tế – Thương vụ để ký Hợp đồng xếp/dỡ, Hợp đồng cung cấp dịch vụ và các nội dung theo quy định tại hợp đồng, đăng ký lịch tàu đến cảng,

Liên hệkinhtethuongvu@vungangport.com điện thoại 0913578012 (Mr. Bắc).

– Gửi các thông tin liên quan đến hàng hóa: Cargo manifest (hàng xuất/nhập), Cargo list (hàng xuất/nhập), Cargo plan (sơ đồ xếp hàng) và các loại giấy tờ liên quan khác qua fax, email cho Phòng Kinh tế – Thương vụ,

Liên hệkinhtethuongvu@vungangport.com điện thoại 0973896698 (Ms. Hoài).

– Gửi thông báo tàu đến và các thông tin liên quan đến tàu: Tên tàu, các thông số kỷ thuật tàu, hàng hóa, chủ hàng, ngày dự kiến tàu đến cảng ngay khi có thông tin;

– Trước 15 giờ hàng ngày, Đại lý, Chủ tàu liên hệ Bộ phận điều độ khai thác để biết kế hoạch điều động tàu cập cảng: Vị trí, thời gian tàu cập cầu, thời gian làm hàng và các thông tin khác,

Liện hệ: dieudovungang@vungport.com  điện thoại 0393497246 (Mr. Sơn).

2. Phòng Dịch vụ – Thương mại:

– Liên hệ Phòng Dịch vụ – Thương mại để tính và đóng tiền tạm ứng phí lai dắt, phí cầu bến, buộc cởi dây và các dịch vụ khác…trước khi tàu cập cầu (đối với tàu chưa ký hợp đồng và bảo đảm thanh toán với cảng). Tiền tạm ứng có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt nộp cho Phòng Dịch vụ – Thương mại.

– Chậm nhất 3 giờ đồng hồ trước khi tàu dự kiến hoàn tất làm hàng, Đại lý/tàu liên hệ với Hoa tiêu để xin giờ tàu rời cầu và thông báo cho bộ phận Điều độ khai thác, bộ phận Cảng phí sẽ căn cứ vào đó để xuất hóa đơn. Đại lý/tàu đối chiếu số tiền tạm ứng để thanh toán bổ sung hoặc nhận lại tiền tạm ứng còn dư, việc thanh toán phải hoàn tất trước khi tàu rời bến.

Liện hệ: dichvuthuongmai@vungangport.com điện thoại 0916608004 (Mr. Đức).

3. Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng:

– Liên hệ Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng để đăng ký làm hàng, cam kết thực hiện các nội quy, quy định của cảng (theo mẫu);

– Phối hợp với trực Điều độ, Kho hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm hàng (về năng suất làm hàng, kho/bãi, các vấn đề khác liên quan đến quá trình làm hàng),

– Khi kết thúc công tác xếp dỡ, đại diện chủ hàng phối hợp với tàu ký xác nhận các nội dung công việc thực hiện với Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Vũng Áng để làm cơ sở quyết toán, phát hành hóa đơn

Liện hệ: xnxdvungang@vungangport.com điện thoại 0963091916 (Mr. Lượng).

Lưu ý:  Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Kinh tế – Thương vụ để được giải quyết./.

 

02393 868709
02393868709