CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO - VIỆT

 

Trụ sở: KKT Vũng Áng - Xã Kỳ Lợi - Thị Xã Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (84-2) 393 868 709
Fax: (84-2) 393 868 703
 

Email: vlp@vungangport.com