• Năng Suất Xếp Dỡ

Năng Suất Xếp Dỡ

NĂNG SUẤT XẾP DỠ HÀNG TẠI CẢNG VŨNG ÁNG       

TT

Loại Hàng

Năng Suất

Ghi Chú

1

Gỗ dăm 10.000 – 13.000 tấn/ngày Sử dụng 2 băng tải

2

Hàng rời

  • Quặng Sắt
  • Đá xây dựng
  • Than rời
 

10.000 – 14.000 tấn/ngày

14.000 – 20.000 tấn/ngày

8.000  – 12.000 tấn ngày

Sử dụng 4 cẩu tàu hoạt động tốt

3

Thiết bị 1.500 – 3.000 tấn/ngày  

4

Hàng bao

– Bao 50kg

– Bao Jumbo 1 tấn

 

800 – 1000 tấn/ngày

4.000 – 5000 tấn/ngày

 

5

Hàng container 15 – 20 Move/Mángcẩu/1giờ  

Lưu ý:

– Thời gian làm hàng trong ngày: 24/24h gồm 04 ca; mỗi ca 06 giờ (Ca 1 từ 0÷6h; Ca 2 từ 6÷12h; Ca 3 từ 12÷18h; Ca 4 từ 18÷24h)

– Năng suất xếp dỡ hàng trên đạt trong điều kiện thời tiết bình thường; các cẩu tàu hoạt động tốt; xe vận chuyển bố trí đầy đủ 

02393 868709
02393868709