CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Thực hiện Thông báo số 297-TB/ĐU ngày 07/06/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh về việc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chiều ngày 07/4 Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Tổng kết phong trào thi đua “60 ngày đêm”. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công ty, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN.
Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo phong trào thi đua “60 ngày đêm”; đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Duy Linh – Phó giám đốc Công ty đã báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã trao thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và 3 tập thể thực hiện tốt phong trao thi đua “60 ngày đêm”. Kết luận Hội nghị Giám đốc công ty đã biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời kêu gọi tập thể người lao đông trong Công ty đoàn kết, nổ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong 6 tháng cuối năm 2022.

Leave Comments

02393 868709
02393868709