CHI BỘ CÔNG TY TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023”

       Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Chi bộ Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt và Chủ đề học và làm theo Bác năm 2023 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch Số 129-KH/TU ngày 2/12/2022 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tối ngày 14/11/2023, Chi bộ Công ty tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghe nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”

       Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã được nghe nội dung Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ và những bài học rút ra tại buổi nói chuyện tại thành phố Hà Tĩnh ngày 06/9/2023.

Toàn cảnh Hội nghị lắng nghe “kể chuyển về Bác Hồ” qua clip được chia sẻ của GS-TS Hoàng Chí Bảo

       Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ khẳng định: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải duy trì thường xuyên, đặc biệt là từ những việc làm nhỏ nhất, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong hoạt động chung của tập thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhấn mạnh về tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong đời sống xã hội, trong sản xuất kinh doanh”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt

Leave Comments

02393 868709
02393868709