CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO – VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NƠI LÀM VIỆC

Nhằm chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động về những vấn đề liên quan đến Công tác an toàn vệ sinh lao động; thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động; quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc… Ngày 23/05/2024, Công ty đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đây là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đời sống, thu nhập của người lao động.

Toàn cảnh hội nghị.

Công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2024 đến từng người lao động, cũng như nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động trong sản xuất: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ, cải thiện bữa ăn ca, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khảo sát đề xuất hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn làm nhà ở, tuyên truyền, phát động đoàn viên đóng góp quỹ Xã hội Công đoàn …

     Một số hình ảnh tại hội nghị

Leave Comments

02393 868709
02393868709