CUNG ỨNG, ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI THUÊ TÀU BIỂN

* Đại lý hàng hải:

– Đại lý cho các tàu/ hãng tàu trong và ngoài nước tại Cảng Vũng Áng, Xuân Hải, Cửa Lò, Hòn La …;

– Thuê tàu, cho thuê và môi giới hàng hóa, hàng hải trong và ngoài nước;

– Cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm;

– Các dịch vụ khác được chủ hàng, chủ tàu ủy thác.

 

* Dịch vụ hàng hóa:

– Giao nhận, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa;

– Lưu kho bãi;

– Khai báo hải quan;

– Dịch vụ logistics “Port to door”…

 

* Dịch vụ kỹ thuật:

– Sửa chữa cơ khí;

– Gia công chế tạo.

Leave Comments

02393 868709
02393868709