DỠ KIỆN HÀNG 385 TẤN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 2 VŨNG ÁNG VÀ XẾP HÀNG PHÔI THÉP TÀU 35.000 TẤN CHO FORMOSA HÀ TĨNH

Trong dịp lễ 30/4/2023 và 1/5/2023, Công ty CP cảng quốc tế Lào – Việt đã tiếp nhận và xếp dỡ thành công kiện hàng thiết bị 385 tấn của tàu AAL DAMPIER phục vụ cho Nhà máy nhiệt điện 2 Vũng Áng an toàn, đúng kế hoạch (đây là kiện hàng nặng nhất thông qua cảng Vũng Áng từ trước tới nay).

Hình ảnh kiện hàng thiết bị 385 tấn phục vụ cho nhà máy nhiệt điện 2 Vũng Áng

 

Cũng trong dịp lễ này, Công ty tiến hành xếp hàng phôi thép (mỗi kiện hàng nặng 30 tấn/kiện) cho tàu PATMOS JOHN 35.000 tấn của Nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Hỉnh ảnh xếp hàng phôi thép (30 tấn/kiện) lên tàu PATMOS JOHN cho Forrmosa Hà Tĩnh

Leave Comments

02393 868709
02393868709