ĐOÀN CÁN BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHĂM MUỘN VÀ TỈNH BÔ LY KHĂM XAY ĐẾN THĂM QUAN CẢNG VŨNG ÁNG

      Sáng ngày 16/8/2022, Đoàn cán bộ công tác của Sở Công thương Tỉnh Khăm Muộn và Sở Công thương Tỉnh Bô Ly Khăm Xay, cùng các thành viên đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty CP cảng quốc tế Lào -Việt tại cảng Vũng Áng.

Đoàn cán bộ sở Công thương 2 tỉnh chụp ảnh tại Cảng Vũng Áng

      Dẫn đoàn tham quan tại cảng Vũng Áng, ông Nguyễn Duy Linh – Phó giám đốc đại diện cho Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào – Việt đã giới thiệu, thông tin về quy mô, tình hình hoạt động của cảng và các bến cảng liên quan; sản lượng hàng quá cảnh từ Lào qua cảng biển này…

 Ông Nguyễn Duy Linh – Phó Giám đốc VLP giới thiệu quy hoạch tổng thể, tình hình hoạt động của Cảng Vũng Áng.

Leave Comments

02393 868709
02393868709