LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2023

Sáng 4/5/2023, tại Hội trường Nhà Công vụ, Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và phong trào thi đua “60 ngày đêm” lập thành tích chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Công đoàn các cấp. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong BCH Chi bộ, BGĐ Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN cùng toàn thể người lao động Công ty.
Chủ tịch công đoàn ông Lê Văn Bạo thông qua Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023
Truỏng phòng AN-AT ông Phan Đức Thắng thông qua kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023
BGĐ Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị ký cam kết thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Leave Comments

02393 868709
02393868709